וילה בפולג

כוונת בעלי הבית היתה לשדרג את הוילה לפני מכירה. התוצאות היו מעבר למצופה כך שהוחלט להישאר ולא למכור.

16

תמונות